Muốn học làm ăn trước hết hãy học làm người

hình sách 2 socolamy.com
11 / 100
  • Trong 1 ngày đã nhận được 5 quyển sách miễn phí của chú Đặng Lê Nguyên Vũ.
hình sách 1 socolamy.com
Muốn làm ăn trước tiên hãy học làm người và thành thật với khách hàng.
hình sách 2 socolamy.com
Đối xử với khách hàng như chính mình.
  • 5 quyển sách hay của chú Đặng Lê Nguyên Vũ tổng hợp cho một người muốn khởi nghiệp – Tâm người bán hàng tốt sẽ mang sản phẩm tốt cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *