Muốn học làm ăn trước hết hãy học làm người

hình sách 2 socolamy.com
13 / 100
  • Trong 1 ngày đã nhận được 5 quyển sách miễn phí của chú Đặng Lê Nguyên Vũ.
hình sách 1 socolamy.com
Muốn làm ăn trước tiên hãy học làm người và thành thật với khách hàng.
hình sách 2 socolamy.com
Đối xử với khách hàng như chính mình.
  • 5 quyển sách hay của chú Đặng Lê Nguyên Vũ tổng hợp cho một người muốn khởi nghiệp – Tâm người bán hàng tốt sẽ mang sản phẩm tốt cho khách hàng.
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.